18 442-00-06
rejestracja i informacja
przychodnia@cmbatorego.pl
kontakt e-mail

Psychologia transportu i pracy

Kontakt:

tel. 18 442 00 06 wew. 362

e-mail: psychologiatransportu@cmbatorego.pl

 

Godziny otwarcia:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.30

 

Pracownia mieści się na I piętrze w budynku B gab. 118

 

Przeprowadzamy badania psychologiczne:

 • kierowców:

- zawodowych (badania wstępne i okresowe)

- wykorzystujących w pracy samochody służbowe, prywatne – kat. B prawa jazdy

- prowadzących pojazdy uprzywilejowane

- ze skierowaniem za: przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, spowodowanie wypadku

 • instruktorów i egzaminatorów prawa jazdy
 • operatorów: wózków widłowych, suwnic, podestów ruchomych, platform, maszyn budowlanych, sprzętu ciężkiego i in.
 • pracowników w transporcie kolejowym
 • dla osób pracujących na wysokości
 • dla potrzeb górnictwa
 • dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej:

- do pracy w ochronie mienia

- do otrzymania licencji pracownika ochrony

- do przedłużenia licencji pracownika ochrony

- dla pracowników zabezpieczenia technicznego

 • do posługiwania się bronią: myśliwską, kolekcjonerską, sportową, bojową
 • do nabywania oraz przechowywania materiałów wybuchowych
 • do obrotu bronią i materiałami niebezpiecznymi
 • do wykonywania usług detektywistycznych
 • do pracy inspektora ruchu drogowego
 • do pracy strażnika gminnego (miejskiego)
 • osób ubiegających się o pracę na stanowisku:

- kuratora społecznego

- kuratora zawodowego

- komornika

- sędziego

- asesora sądowego

- aplikanta aplikacji sędziowskiej

- syndyka

- prokuratora

- asesora prokuratorskiego

- aplikanta aplikacji prokuratorskiej

Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • prawo jazdy (wymagane w przypadku badania kierowców)

 

Do badań psychologicznych / psychotechnicznych może przystąpić osoba zdrowa, wypoczęta, która nie spożywała alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu,
co najmniej dwie doby przed badaniem.

Uprasza się o zabranie ze sobą okularów (również do czytania, jeżeli są używane).