18 442-00-06
rejestracja i informacja
przychodnia@cmbatorego.pl
kontakt e-mail

Skargi

  • Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun faktyczny ma prawo złożyć skargę na działanie Centrum Medyczne "Batorego" w Nowym Sączu lub jego personelu.
  • Przedmiotem skargi mogą być zarówno uchybienia Centrum o charakterze medycznym jak i administracyjnym w szczególności dotyczące naruszenia praw pacjenta.
  • Skargę wraz z uzasadnieniem złożone na odpowiednim formularzu (do pobrania poniżej) składa się w Sekretariacie lub przesyła drogą elektroniczną na adres sekretariat@cmbatorego.pl .
  • Skargi i wnioski bez nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania. Skargi anonimowe po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpatrzenia.
  • O sposobie rozpatrzenia skargi Centrum niezwłocznie powiadamia zainteresowanego pacjenta.
  • Skargi i wnioski w Centrum Medyczne „Batorego” rozpatruje Dyrekcja przychodni.

 

FORMULARZ SKARGI